יום ראשון, 3 בינואר 2010

טיוטת הסכמים

עלו לאתר טיוטות ההסכמים.
נספחי ההסכמים יפורסמו מייד עם אישורם במנהלת ובהנהלת הקיבוץ.