יום רביעי, 23 בדצמבר 2009

כנס הסברה והרשמה לקבוצות הבנייה אשר צפויות להיפתח בשנת 2010
יתקיים ביום ראשון ה 3/1/2010
בשעה 19:00 בחדר האוכל.
מוזמנים כל הרשומים בקבוצה הראשית אשר מבקשים להצטרף לקבוצות הבנייה.