יום חמישי, 26 בנובמבר 2009

הודעה על תאריך אחרון לביטול השתתפות.

לכל הנרשמים לפרויקט הקליטה והבנייה ברגבים שלום רב,
ב 17/11 נשלחו אליכם תוצאות ההגרלה.

על מנת למנוע אי הבנה קבענו כי המועד האחרון
למתן הודעת ביטול ההשתתפות בקבוצה הראשית
יהיה עד ליום ו'
בתאריך 4/12/2009
בשעה 12:00.