יום שני, 16 בנובמבר 2009

לכל הנרשמים לפרויקט הקליטה והבנייה ברגבים שלום רב,

סיימנו פרק ראשון בתוכנית הקליטה וההתחדשות של קיבוץ רגבים.
אנחנו מודים לכל האנשים אשר נענו, נרשמו ומבקשים לבנות את ביתם ברגבים.

מניסיוננו, ומניסיון מצטבר בפרויקטים אחרים, אנו מציעים לאלו שמקומם בתור יחסית נמוך, שלא להתרשם מהמיקום בהרשמה, שכן ההרשמה לקבוצה הראשית יוצרת אפשרות בלבד.

מבין הנרשמים במקומות הראשונים ישנם לא מעט כאלו אשר אינם מתכוונים לממש את האפשרות האמורה עם פתיחת הרשמה לקבוצת הבנייה.

אנו נציג את ההצעה להצטרף לקבוצת הבנייה לאחר סיום גיבוש הקבוצה הראשית.
רק העונים בחיוב על הצעתנו להצטרפות לפרויקט בנייה, שלב אליו נגיע במהלך חודש דצמבר, יהוו את קבוצת הבנייה הראשונה.

כפי שבדרך כלל הדברים מתפתחים, כאשר נגיע לשלב הבנייה חלק מהמשפחות הנמצאות בראש התור בוחרות לדחות את מועד הבנייה ובכך מאפשרות למשפחות הנמצאות במיקום נמוך יותר בתור להצטרף לפרויקט בנייה.

בנוסף, לנוכח הביקוש הרב, וההרשמה המוצלחת, אנו פועלים באינטנסיביות רבה לאתר מתחמי בנייה נוספים אשר יעמדו לטובת הנרשמים אשר יבקשו להישאר בקבוצה הראשית.

הודעה אישית על מיקומם של הנרשמים בקבוצה הראשית, בעקבות ההגרלה, תישלח אליכם בימים הקרובים.