יום שני, 5 באוקטובר 2009

חדש באתר

- חומר רקע על הקיבוץ
- הודעה על פתיחת ההרשמה
- מצגת כנס הסברה
- נוהלי הקליטה
- דרכי הרשמה
- דגמי בתים לפרויקט שלב א'
-תרשים שלבי הפרויקט