יום שישי, 9 באוקטובר 2009

נקיים כנס נוסף
ביום ד' - 28/10
בשעה 18:30
בחדר האוכל בקיבוץ רגבים