יום ראשון, 10 באפריל 2011

במפגן דמוקרטי אדיר
הצביעו 175 חברי הקיבוץ
על קבלתם של המשפחות החדשות לחברות
ברוב גדול מאוד.

ברכות לחברים החדשים.