יום שישי, 12 במרץ 2010

עדכונים

נבחר נאמן לכספי המשפחות - משרד גיורא מאור.
פורסם פרוט והרכב האומדנים בקומונה בתפוז
למעבר ללינק לחץ.
אנו מבקשים לצרף 2-3 נציגים מהמשפחות הבונות למנהלת הבנייה
אנא פנו לטל בהקדם.